تستتست 22

نوشته چهار جدید

/
به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف ک…

عقد قرارداد دستگاه پیوندک پسته با شرکت فناوری درخت دوست .

/
شرکت دانش بنیان هوپاد صنعت کارمانیا در تیر ماه سال ۱۳۹۸ موفق به ع…

قرارداد همکاری با خانه توسعه صادرات کشور کنیا (IHIT)

/
عقد قرارداد همکاری با خانه نوآوری و صادرات درکنیا: شرکت هو…
تستتست 22

نوشته دو

/
به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف ک…
تستتست 22

نوشته سه

/
به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف ک…